Hiba
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
Nyomtatás
E-mail

Bágy (Bădeni) a Nagy-Homoród völgyében, Homoródszentmártontól 3 km távolságra, nyugati irányban, a Bágyi Várhegy lábánál terül el 650 m tengerszint fölötti magasságban.

A település nevét először az 1554-es pápai tizedjegyzék említette Bagij alakban. Az 1602 után Bágy alakban használt név jelentése vizes, süppedős hely.

A település ma is álló, 100 m2alapterületű, gótikus stílusú, kelet – nyugat irányú templomát a 15. század végén, a 16. század elején építhették. A 2006-ban – a padló cseréje alkalmával – végzett ásatás bizonysága szerint, a gótikus templom diadalívét az egykori Árpád-kori templom diadalívére építették. (Ez viszont azt is jelzi, hogy a település sokkal korábbi annál, mint ahogy nevét írásos források említik.) A szentélyben két gótikus faragvány, az északkeleti falban egy csúcsíves keretbe foglalt, szamárhátíves szentségtartó fülke található. Az északi falban látható a befalazott sekrestyeajtó szemöldökgyámos kerete. A templomhajót 1804-ben – a torony építésekor – nyugati irányba meghosszabbították. Így ma annak befogadóképessége 120 fő.

A szószékkorona 1832-ben készült. Felirata: „ISTEN HÁZA SZERETETE - ÉS SZENT NEVE TISZTELETE - GERIEDEZETT A SZIVEKBEN – BÁGYI KERESZTYÉN HIVEKBEN – MIDŐN EZEN KORONÁNAK – HOGY LEGYEN ISTEN HÁZÁNAK – ÉKESSÉGE, LÉTELT ADTAK – S EBBEN IS HIVEK MARADTAK.” A szószékkoronához tartozó festett-faragott szószékmellvéd felirata: „BÁGYI TEK. BACZÓ LÁSZLÓ ÚR ÉS NAGY PÁL B.O. MESTER TSINÁLTATTÁK. 1836.” Ugyanebből az időszakból származik a gazdagon festett szószékajtó is.

A mózes-széket korábban festhették. Motívumai egyszerűbbek, a színek is különböznek a szószékajtón találhatóktól. Eredetileg a papi székhez hasonló volt az első padok színe és díszítése is, de időközben kék színnel festették le azokat. A templom régi, a falak vizesedése miatt károsodott padjait 2006-ban cserélték újakra.

Az úrasztala 1936-ban készült, a Nőszövetség ajándékozta Isten dicsőségére.

A keleti karzaton álló, 6 regiszteres kis orgona felirata: „KOLONICS ISTVÁN 109. MŰVE 1871”. 1972-ben végeztek rajta nagyobb javításokat, pótolták a hiányzó homlokzati sípokat is. Legutóbb 2004-ben restaurálták. Akkor elektromos fújtatómotorral látták el a hangszert.

Az 1804-ben épített toronyban két harang van. Az 55x65 cm méretű, kisebbik harang felirata: „ÖNTETTE A BÁGYI EV. REF. EKLÉSIA 1887 BE SEGESVÉRI MANCHEN MIHÁLY ÁT”. Orbán Balázs szerint a régi nagy harangot az első világháború idején vitték el. Helyette, 1920-ban öntette a gyülekezet az új, felirat nélküli, csak az évszámot őrző 54x70 cm méretű harangot.

Jelentősebb templomjavításokat végeztek 1792-1804 között (bővítették a hajót, kialakították a mai padlószintet, új szószéket és karzatokat készítettek), 1891-ben (a falakat vonóvasakkal erősítették meg) és 1977-ben (kibővítették a férfiak bejáratát, elkészült a portikus).

 2002 óta újra javítás alatt áll (elvégzett munkálatok: újrafödés, fűtésszerelés, padló és padok cseréje, külső és belső meszelés, orgonajavítás, ablakcsere, az ónkeretes ablakok restaurálása, templom körüli kőkerítés javítása, vakolása, újrafödése, harangok villamosítása). 2013-ban az egyik támpilléren a vakolat alól kőbe vésett rovásemlék került elő.

      Falunk legjelesebb szülötte Török János (1806-1854) marosvásárhelyi történelem-, majd teológiai tanár, akit az 1848-49 szabadságharcban, majd a Makk József-féle összeesküvésben vállalt szerepéért 1854-ben kivégeztek Marosvásárhelyen. Emlékére a bágyiak kopjafát állítottak a kultúrotthon elé.

            Lelkipásztorai: (legkevesebb nyolc lelkipásztor nevét ismerték, akik 1742 előtt szolgáltak, de ezt az oldalt kiszakították) Karácson (Karátsony) Mózes (1828-1856), Veres Ferencz (1857-1896), Fábián Márton (1897-1900), Bedő Ödön (1902-1903), Kónya Kálmán (1904-1954), Vass Lajos (1954-1968), Szigyártó Miklós (1968-1978), Jakab Zsigmond (1978-1983), Székely Miklós (1983-1992), Bak Áron (1993-1995), Koszta Endre (1996-2000), Pitó Zsolt (2000–).

A helyi gyülekezet 2013-ban 190 lelket számlált.

 

Látogatók

262014
Ma153
Tegnap290
A héten443
Eddig262014