Hiba
 • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
Nyomtatás
E-mail

Fiatfalva (Filiaş) a Nagy-Küküllő bal partján, Székelykeresztúrtól 3 km távolságra, 386 méter tengerszint fölötti magasságban fekszik.

            A falu neve legkorábban 1460-ban, Fiatfalvi Illés (Elias d Fyathfalwa) nevében fordult elő. A későbbiekben több változata volt a falunévnek: Fiatfalua, Fiatfalwa, majd Fjattfalva, Fiadfalva, Fiatfalva, Fiádfalva, Fiátfalva, Fijadfalva, Fijatfalva. Román neve korábban Fiatfalău volt. 

A település keletkezéséről, lakosságáról nincsenek adatok. Tárgyi bizonyítékok arra utalnak, hogy a kőkorszakban a terület már lakott volt, de több írott adat utal arra, hogy a falu eredeti helye nem felel meg a mostani fekvésnek.

Egyházi vonatkozásban annyit tudunk, hogy a település a 17. század végén Székelykeresztúr filiája volt. Az anyásításra 1762-ben került sor, 1763-ban már önálló, lelkésze volt Árkosi Ferenc személyében. 

1803-ban a falu két felekezete, a református és unitárius, úgy döntött, hogy közösen épít templomot. A 18x8 méter alapterületű, 10 méter magas, templomot észak­ról a határról befolyó patak, keletről és délről a községen átvezető út határolja. A kőfallal körülvett, keletelt templomot később átala­kították, a sokszögzáródású szentély keleti fala elé gúla­sisakos tornyot építettek. A torony alatt, a keleti falban van az egyik bejárat, a másik a déli oldalon, a portikus alatt nyílik.

Az első orgonát 1836-ban vásárolta az egyházközség a miklóstelki szász evangélikus egyháztól. Ezt még 1748-ban építette Johannes Hahn, és 1908-ig volt az egyházközség szolgálatában. Akkor adták el a csekefalvi református egyházközségnek. Az új orgonát Csoflek Miklós orgonaépítőtől vásárolták 1908-ban. Ez sem volt új, az építő a szárazajtai gyülekezettől vásárolta, majd ő adta el a fiatfalviaknak. A hangszer 18. század végi lehet, építője ismeretlen.

A 32 méter magas toronyban egy 157 kg tömegű, 1810-ben vásárolt, majd 1902-ben újraöntött harang áll az egyházközség szolgálatában. (Feljegyzések szólnak egy 1792-ben már meglevő, majd egy második harangról is. Ez utóbbit 1849 nyarán elvitték, Magyarhermányba került, onnan 1854 márciusában hazahozták, majd 1916-ban újra elvitték.)

A közös templomhasználatot a kezdetektől jól meghatározott szabályok írták elő. Ezeket a református egyház legrégebbi (1783), mára már eltűnt anyakönyvének első lapja is tartalmazta. A mai egyházközség levéltári értékekkel nem büszkélkedhetik, ugyanis a régi anyakönyveket beszolgáltatták az elődök. De az elmúlt két évszázad során a levéltár kapott tűzből is, meg vízből is. A legrégebbi és legértékesebb levéltári darab egy 1877-ben összeállított családkönyv.

A jelenleg 339 lelket számláló, életképes gyülekezet templomba járó magvát az 55-70 éves korosztály képezi, de megtaláljuk a fiatalokat is istentiszteleti alkalmainkon. Gyülekezetünk honlappal is rendelkezik: www.fiatfalva.ro.

Lelkipásztorai:

 

 1. Árkosi Ferenc 1763 - 1765

  2. Málnási Dávid 1765 - 1774

  3. Kónya Péter 1774 - 1780

  4. Pálffy Dénes 1780 május 6 - 1792

  5. Bartok Gábor 1792 - 1793

  6. Pálffy Dénes másodszor 1793 - 1796

  7. Kiss János 1796 - 1806

  8. Pálffy Mózes 1806 - 1811

  9. Vajda Ferenc 1811 - 1814

  10. Kovács Mózes 1814 - 1816

  11. Pataki István 1816 - 1832

  12. Sipos István 1832 - 1852

  13. Biró Károly 1852 - 1872

  14. Soós Farkas 1872 október - 1923

  15. Vágó Károly 1923 - 1926

  16. Imreh Árpád 1926 január 1 - 1960

  17. Nagy Dániel 1960 - 1988 január 4

  18. Horváth József beszolgáló 1988 január 5 - 1988 április 17

  19. Lukács Elek 1988 április 18 - 1998 június 11

  20. Antal Zoltán beszolgáló 1998 június 12 - 1999 június 30

  21. Páll Attila Csaba 1999 július 1-

 

            A most szolgáló lelkész Páll Attila Csaba 1999. július 1-jén, püspöki kinevezéssel érkezett a gyülekezetbe. Elődjének hirtelen bekövetkezett halála miatt nehéz volt a kezdeti időszak, de munkatársakra talált a presbitérium körében. Örömek és nehézségek, megvalósítások és kudarcok váltakozásában végezte és végzi a gyülekezeti munkát, annak minden területén. Lelkészi mottó: „Aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak”.

           

   Páll Attila Csaba

      lelkipásztor

 

Látogatók

262017
Ma156
Tegnap290
A héten446
Eddig262017