Támogatók

kedd október 16, 2018
Hiba
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
Nyomtatás
E-mail

Nemrég 1 éves születésnapját töltötte a gyergyószentmiklósi református Nõszövetség. Rövid beszámolóban felelevenítettük az elmúlt év fontosabb eseményeit.

 „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan” (1Jn 3,18.)

     Lassan egy éve, hogy megalakult az Erdélyi Református Nõszövetség Gyergyószentmiklósi tagozata. Egy év hamar elszalad, fõleg, ha sok esemény tölti ki. Mi bátran elmondhatjuk, hogy jutott bõven minden hónapra legalább egy örömteli találkozás és számtalan esemény amelyen részt vettünk. Egy év alatt szinte családdá formálódott a leányok, asszonyok lelkes csapata.

     Ahogyan egyre jobban megismertük egymást, úgy nyílt ki a szívünk is egymás felé. Egyre több lett a kedves ismerõs és ettõl egyre inkább mosolygós a város. Templomlátogató asszonyokból barátok lettek, igazi testvérek a szeretetben.

     Áttekintve a határidõnaplót, örömmel tölt el, hogy sok a kipipált feladat. Nem csupán álmok és tervek maradtak az év eleji elképzelések, s a legjobb, hogy majdnem mindenki részt vállalt tehetsége szerint valamilyen munkában. Ki ki hozta magából a legjobbat. Önzetlenül segített mindenki, ki imával, tanáccsal, anyagival, szellemi vagy testi erõvel, de tiszta szívbõl!

     Készült több ízben szeretetcsomag a gyermekeinknek, idõseinknek, rászorulóknak. Megajándékoztuk a konfirmáló ifjainkat, a tantárverseny kitüntetetteit, szorgos kezek varrottasaival, apró kis figyelmességekkel. Részt vettünk az "Együtt egymásért" programban, szerepet vállalva városunk közösségért végzett munkájában is.

     Saját Fb.oldalunkon (Gyergyószentmiklósi Református Nõszövetség) igyekeztünk tájékoztatni közelgő eseményeinkrõl, ünnepeinkrõl. Nagy ünnepeink alkalmával nemcsak lelkünket, hanem templomunkat is megpróbáltuk ünneplõbe öltöztetni, hogy  mi is és vendégeink is otthon érezzék magukat. Hozzuk vissza a rég elmúlt gyermekévek meghittségét. Ebben a néphagyományaink adták a biztos talajt.(karácsonyi kántálás, közös karácsonyfaékesítés, újévi jókívánság, konfirmálási hagyományok, tojásírás, Úrvacsorai templomdíszítés stb.)

         Az ige terjesztése kötelessége minden keresztyén embernek. Igés kártyákat készítettünk és ajándékoztunk. Kezdeményezésünkre szervezõdõtt meg elsõ ízben a Nõk Világimanapja, ami nagy sikernek örvendett más felekezetek nõtagjai körében is.

        Tartottunk könyvbemutatót, volt meghívott elõadónk. Testünk lelkünk egészségére is próbáltunk odafigyelni. Orvos dietetikus is volt a vendégünk.

        Vigadni is szakítottunk idõt.Farsangi bált rendeztünk. Voltunk kirándulni Udvarhelyszéken és most Háromszékre készülünk.

        Gyermekeink hitbeli nevelése fõ szempontunk, akárcsak az Egyházmegye vezetésének. Már második alkalommal sikerült megrendezni gyermekeinknek a vakációs imahetet. Természetesen mindezen dolgokban a Presbitérium és egy egész lelkes háttércsapat munkálkodott. Összefogás nélkül nem lehetett volna véghezvinni!

       Ugyancsak sikernek tekinthejük az ifjúság bevonását és együttmûködését különbözõ feladatokban, legyen az templomtakarítás, hirdetõtábla feljavítás.

        Vendégeink is voltak, például a kovásznai gyülekezetbõl.Jó volt gondolatokat cserélni velük. Szórvány gyülekezet vagyunk, de azért némely dologban nekünk is vannak sikerélményeink, amelyeket szívesen osztunk meg másokkal.

        A gyülekezet Hírlapját is mi szerkesztettük és öröm volt látni, hogyan adták a hívek kézrõl-kézre az "Add tovább, ha olvastad"  újságot.

       Egy rövid beszámolóban nem lehet mindent megemlíteni, de talán figyelemfelkeltõnek elegendõ.

       A Nõszövetség minden jó szándékú ember elõtt nyitott. Szívesen fogadunk jó tanácsot, kérdést, kérést."Nagycsalád" vagyunk, ahol szem elõtt tartjuk az Igét és tanításait. "Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." (Galata 6,2 )

 

Szakáli Erzsébet

Látogatók

262028
Ma167
Tegnap290
A héten457
Eddig262028