Hiba
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
Nyomtatás
E-mail

Megtelt a nagysolymosi református templom az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából rendezett emléknapon.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelyen Kászoni Szilárd helyi református lelkipásztor hirdetett igét a Jn 15,13 alapján. „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” Keresztyéni küldetésünk, hogy minden helyzetben ez a krisztusi tett határozza meg cselekedeteinket. A Nagy Háború embertelenségében a magyar nemzet egyike volt azon keveseknek, akiknek sorsává rajzolódott ez ige. Az áldozatvállalás eredménye a mai nemzet léte. Saját feladatunk, küldetésünk, hogy mi is, ez áldozatos szeretetet hordozók táborába tudjuk magunkat, hogy életünk és jövőnk lehessen.

Az istentiszteletet követően Sipos István, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium történelem tanára tartott tömör összefoglalót a Nagy Háborúról, a magyarság, közelebbről a székelység háborúban való részvételéről.

A templomból kivonulva, a népes ünnepi gyülekezet, a templomkertben álló első világháborús emlékmű elé sorakozott. Az emlékművet 1929-ben, a református gyülekezet költségén, Baló Dénes, magyarhermányból származó református énekvezér és állami tanító faragta. A református gyülekezet által, a világháború kitörésének századik évfordulójára felújított emlékműnél az ünnepi szónoklatok, valamint a református énekkar szolgálata után, a tábori hangulatot idéző, szaxofonon előadott katonadalok felzengése alatt, mindenki elhelyezte koszorúját, virágját, és fejet hajtott a 38 nagysolymosi hős nevét viselő emlékmű előtt.

A himnusz eléneklése után, az ünneplő sereg a helyi művelődési házba vonult, ahol kulturális műsorra került sor. A színvonalas szavalatok, népdalelőadás, a református énekkar által tolmácsolt katonaénekek mellett fellépett, a több solymosi kötődésű táncost magának tudó, Vadrózsák Néptánccsoport ( a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium néptánccsoportja), amely a magyar néptánc szépségével és virtuozitásával emelte magasba az emlékezők lelkét és hangulatát.

Záró mozzanatként sor került egy kétéves gyűjtőmunka eredményének bemutatására. A református egyház gondozásában, a helyi önkormányzat támogatásával az első világháború kitörésének századik évfordulójára jelenhetett meg, ”Nagysolymosiak egy évszázad viharaiban” címmel az a képeskönyv, amely a XX. század első felében készült, nagysolymosiakat ábrázoló fényképek tárháza. A nagysolymosiak által megőrzött fényképeket a helyi lelkipásztor gyűjtötte össze és másolta le. A képtárnak nemcsak érzelmi, hanem néprajzi, sőt az előkerült katonaképek, első és második világháborús fényképek által hadtörténeti jelentősége is van.

Mindezek után a beszélgetés, a találkozás öröme kapott szót és helyet a művelődési házban és családi hajlékokban Nagysolymoson, ahol egy napot hőseinknek, de legfőképpen Isten, a hősök által példázott és jövőt mutató szavának szenteltünk.

 

Látogatók

255089
Ma171
Tegnap180
A héten576
Eddig255089