Támogatók

péntek október 19, 2018
Hiba
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
Nyomtatás
E-mail

Bogárdi Szabó Istvánt választották a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökének. A világi elnök Huszár Pál lett. 

 

 

 

 

A zsinati ülésen a szavazás előtt Csomós József tiszáninneni, valamint Steinbach József dunántúli püspök nem vállalta a jelölést, így a zsinat lelkészi elnöki posztjáért Fekete Károly tiszántúli és Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök indult.

Az érvényes választáshoz a választásra jogosultak több mint felének szavazata volt szükséges. A száztagú zsinat kilencvenkilenc képviselője adott le érvényes szavazatot a zsinat lelkészi elnökének választásán: Bogárdi Szabó István 55, míg Fekete Károly 44 szavazatot kapott.

A zsinat lelkészi alelnökének Fekete Károly tiszántúli püspököt választották meg.

 

 

 

 

 


A világi elnöki tisztségre Tőkéczki László nem vállalta a jelölést, ezért a zsinati tagok Ábrám Tiborra, valamint Huszár Pálra adhatták le voksukat. Ábrám Tibor 35, Huszár Pál 65 szavazatot kapott, így Huszár Pál lett a zsinat világi elnöke.

 

 

 

 

A zsinat világi alelnöke Ábrám Tibor lett.

 

 

 

Bogárdi Szabó István életrajza:

Szabó István 1956. december 14-én született Sárbogárdon. Szülei lelkipásztorként szolgáltak a Fejér megyei településen, hét gyereket neveltek. Szabó István nős, három gyermek édesapja. Debrecenben érettségizett, majd Budapesten végezte a teológiát. Az egyetemi évek után Sáregresen szolgált segédlelkészként, majd Józsefvárosban beosztott lelkészként. 1985-től a Budapest-Külső-Üllői úti Missziói Egyházközségben a szinte teljesen megszűnt gyülekezet újjászervezése volt a feladata.1989-ben templomot és lelkészlakást építettek a gyülekezettel, amely öt évvel később anyaegyházközséggé vált. 1997-től a Budahegyvidéki Református Egyházközség lelkipásztora. A Dunamelléki Református Egyházkerület 2003-ban, 2009-ben is püspökévé választotta.

Tanulmányai: 1982/83-ban Chicagóban tanult ösztöndíjasként. 1994-ben doktori vizsgát tett, értekezésében az 1989 előtti egyházvezetőség teológiai megnyilatkozásait tette a kálvini teológia mérlegére. 1998-tól a Pápai Református Teológián dogmatikát tanít. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kapott.

Egyéb megbízatások:1991 óta a Budapest-Déli Református Egyházmegye tanácsosa, 1992-től kerületi tanulmányi bizottsági tag, ebben a ciklusban zsinati pótképviselő. Társadalmi munkában tagja a XX. Század Intézet (Terror Háza Múzeum) Közalapítvány felügyelő bizottságának és a Károli Gáspár Díj szakbizottságának.

Több könyve, számos írása, cikke, tanulmánya jelent meg. 

 

Fekete Zsuzsa
Fotó: Füle Tamás 

forrás: parokia.hu

Látogatók

263036
Ma43
Tegnap284
A héten1465
Eddig263036